1
LLC «Adamant-proekt»
Telephone: (+7812) 333-3143, (+7812) 310-1349
Fax: (+7812) 333-3143
E-mail: proekt@adamant.ru
1
1
1
1
12

Address: Russia, Saint-Petersberg, lane Pirogova, 3

adamant.ru
1
1
1
Photo
Built facilities:
-Asrta
-Atmosphere
-Balkania NOVA
-Balkania-NOVA(2 )
-Varshavskiy Express
-Zvenigorodskaya
-Hotel on Liteyniy avenue
-Nevskiy artrium
-Kontinent (Stachek)
-Kontinent (Baykanurskaya)
-Kontinent (Zvezdnaya)
-Kontinent (Bucharestskaya)
-Balkanskiy-1
-Ligov
-Zvezdochka
-Hotel "Moscow"
-Mezhdunarodniy
-BC"Sobraniye"
-Zanevskiy kaskad 3
-Data-centre
Under construction facilities:
-SM (Peredovikov)
-SM (Ekaterinburg city)
-Zanevskiy kaskad 4
-Buisines-сentre (Tsvetochnaya 25)
-Buisines-сentre (Ploshad Pobedi)
SM «Zvezdochka»

1

1

1

 
1
LLC «Adamant-proekt»