1
LLC Adamant-proekt
Telephone: (+7812) 333-3143, (+7812) 310-1349
Fax: (+7812) 333-3143
E-mail: proekt@adamant.ru
1
1
1
1
12

Address: Russia, Saint-Petersberg, lane Pirogova, 3

adamant.ru
1
1
1
Photo
Built facilities:
-Asrta
-Atmosphere
-Balkania NOVA
-Balkania-NOVA(2 )
-Varshavskiy Express
-Zvenigorodskaya
-Hotel on Liteyniy avenue
-Nevskiy artrium
-Kontinent (Stachek)
-Kontinent (Baykanurskaya)
-Kontinent (Zvezdnaya)
-Kontinent (Bucharestskaya)
-Balkanskiy-1
-Ligov
-Zvezdochka
-Hotel "Moscow"
-Mezhdunarodniy
-BC"Sobraniye"
-Zanevskiy kaskad 3
-Data-centre
Under construction facilities:
-Buisines-entre (Leninskiy 160)
-SM (Peredovikov)
-SM (Ekaterinburg city)
-Zanevskiy kaskad 4
-Buisines-entre (Tsvetochnaya 25)
-Buisines-entre (Ploshad Pobedi)
New constructed facilities:
-SM (Irinovskiy)

Built facilities:

S-E C Kontinent on Zvezdnaya

Project development of shopping-entertainment center, located at: Saint-Petersburg, Zvezdnaya street. (Kontinent on Zvezdnaya). Area - 40 340 sq. m. Completed

 

1

Photo of S-E C Kontinent on Zvezdnaya

Hotel on Liteyniy avenue

Project development of reconstruction of the building,located at: Saint-Petersburg, Liteyniy avenue 5/19, 7 adapted as a hotel. Area - H 5/19 6719,4 sq.m., H 7 1157,4 sq. m. Completed

 

1

Photo of Hotel on Liteyniy avenue

Nevskiy artrium

Project development of reconstruction of the building, located at: Saint-Petersburg, Marata street, 1/71, adapted as shopping-entertainment center with restaurant. (Nevskiy artrium). Area - 8764,2 sq. m. Completed

 

1

Photo of Nevskiy artrium

Kindergarten

Project development of reconstruction of the building adapted as kindergarten, located at: Saint-Petersburg, Kurlyandskaya street 41. Area - 1827,3 sq. m.Completed

 

S-E C Kontinent on Stachek

Project development of shopping-entertainment center, located at: Saint-Petersburg, Stachek cross Kazakova (Kontinent on Stachek). Area - 69318,9 sq. m. Completed

 

1

Photo of S-E C Kontinent on Stachek

S-E C Kontinent on Baykonurskaya

Project development of shopping-entertainment center, located at: Saint-Petersburg, Baykonurskaya street. (S-E C Kontinent on Baykonurskaya). Area - 44897,1 sq. m. Completed

 

1

Photo of S-E C Kontinent on Baykonurskaya

SM Astra

Project development of shopping mall, located at: Saint-Petersburg, Balkanskaya sq 5, Lit G. (SM Astra). Area - 17541,2 sq. m. Completed

 

1

Photo of SM Astra

S-E C Balkanskiy-1

Project development of shopping-entertainment center, located at: Saint-Petersburg, Balkanskaya sq 5, LitI. Area - 31880,0 sq. m. Completed

1

Photo of S-E C Balkanskiy-1

 

S-E C Balkania-NOVA

Project of shopping-entertainment center located at: Saint-Petersburg, Balkanskaya sq 5, LitU. Area - 17980,5 sq. m. Completed

 

1

Photo of S-E C Balkania-NOVA

S C Zvenigorodskiy

Project development of shopping center combined with lobby of underground metrostation Zvenigorodskaya. Area - 7843,6 sq. m. Completed

 

1

Photo of S C Zvenigorodskiy

S-E C Varshavskiy Express

Project development of reconstruction of the building Warsaw railway station. shopping-entertainment center S-E C Varshavskiy Express (Obvodniy enbankment, 118). Area - 33363,8 sq. m. Completed

 

1

Photo of S-E C Varshavskiy Express

S-E C Atmosphere

Project development of shopping-entertainment center with underpass and multilevel underground parking, located at: Saint-Petersburg, Komendantskaya sq. (S-E C Atmosphere). Area - 47565,3 sq. m. Completed

 

1

Photo of S-E C Atmosphere

S-E C Ligov

Project development of shopping-entertainment center combined with lobby of underground metrostation "Obvidniy kanal" Area- 35 000 sq. m. Completed

1

Photo of S-E C Ligov

S-E C Mezhdunarodniy

Project development of shopping-entertainment center combined with lobby of underground metrostation Mezhdunarodnaya. Area - 46 426 sq. m. Completed

1

Photo of S-E C Mezhdunarodniy

S-E C Kontinent on Bucharestskaya-1

Project development of shopping-entertainment center combined with lobby of underground metrostation Bucharestskaya. Area - 31 704 sq. m. Completed

1

Photo of S-E C Kontinent on Bucharestskaya-1

S-E C Kontinent on Bucharestskaya-2

Shopping-entertainment center. Area - 57 646 sq. m. Completed

1

Photo of S-E C Kontinent on Bucharestskaya-2

Hotel Moscow

Project development of reconstruction of the building of Hotel "Moscow". Reconstruction and construction (four construction stages). Area - 1 construction stage. 4954,7 sq. m, 2 construction stage. 19947,9 sq. m, 3 construction stage. (Lit B) 13788,7 sq. m, 4 construction stage (Lit B) 11 736 sq. m. 1,2,3,4 - construction stage - Completed

1

Photo of Hotel Moscow

S-E C Zvezdochka

Project development of shopping-entertainment center, located at: Saint-Petersburg, Lensoveta street. Area - 66651 sq. m. Completed

1

Photo of S-E C Zvezdochka

S-E C Balkania-NOVA(2 construction stage)

Project development of shopping-entertainment center, located at: Saint-Petersburg, Balkanskaya sq. (S-E C Balkania-NOVA(2 construction stage)). Area - 77 909 sq. m. Completed

1

Photo of S-E C Balkania-NOVA(2 construction stage)

Busines centre Sobranie

Project development of Business center, with built-in parking, located at: Saint-Petersburg, Tsvetochnaya street 25. Area - 66 500 sq. m. Completed

1

Photo of Busines centre Sobranie

S-E CZanevskiy kazkad 3

Project development of shopping-entertainment center, located at: Saint-Petersburg, Zanevskiy avenue h.71, 2,lit . Area - 290370 sq. m. Completed

1

Photo of S-E C Zanevskiy kazkad 3

Data centre

Project development of service delivery complex of IT and telecommunacation located in Pargolovo township, Viborgskoe highway,h.503,12, lit .. Area - 1445 sq. m. Completed

1

Photo of Data centre

 

Under construction facilities:

 

 

Shopping-entertainment center

Project development of shopping-entertainment center, located in Ekaterinburg city, Oktyabrskiy d.. Area- 76 500 sq. m. In the construction stage

 

1

Photo of Shopping-entertainment center

 

Shopping-entertainment center

Concept development of shopping-entertainment center, located at: Saint-Petersburg, Peredovikov avenue. Area - 45905 sq. m.

In the construction stage

1

Photo of Shopping-entertainment center`

Warehouses

Concept development of Warehouses located at: Saint-Petersburg, Pushkinskiy d, s.Shushari, Badaevskoe, 116-117. Area - 76500 sq. m.

In the concept stage

 

1

Photo of Warehouses

 

Shopping-entertainment center Zanevskiy kazkad 4

Concept development of shopping-entertainment center. Area - 100 000 sq. m. In the concept stage

1

Photo of S-E C Zanevskiy kazkad 4

Busines-centre

Project development of Busines center, located at: Saint-Petersburg, Tsvetochnaya street 25, lit C. Area - 27000 sq. m. In the examination stage

 

1

Photo of Busines-centre

Busines-centre

Reconstruction of the building for commercial purposes, located at: Saint-Petersburg, Pobedi sq, h.2, lit A.

1-st construction stage. Area - 36320 sq. m. In the building stage

2-st construction stage. Area - 45330 sq. m. In the construction stage

1

Photo of Busines-centre

 

New constructed facilities:

Busines-centre

Project development of busines-center, located at: Saint-Petersburg, Obvodniy emb, 118. Area - 41650 sq. m. In the construction stage

Photo of Busines-centre
 
LLC Adamant-proekt